HomeVacaturesLid raad van toezicht

Lid raad van toezicht

In de raad van toezicht van Stichting Prisma in Almere ontstaat per 1 januari 2024 ruimte voor twee leden raad van toezicht met een financiële en een juridische achtergrond, die de christelijke grondslag van de stichting onderschrijven. Daarnaast is voor deze nevenfunctie van belang dat je rolvast bent en het juiste evenwicht weet te vinden tussen betrokkenheid en distantie.

Wat vragen wij van je?

De raad van toezicht zoekt twee leden die vanuit hun persoonlijke christelijke identiteit het christelijk onderwijs een warm hart toedragen. Je hebt een sterk normbesef, bent integer en zorgvuldig. Gezien de huidige samenstelling van de raad zoeken wij financiële en juridische expertise. Het is prettig als je bestuurlijke ervaring hebt, maar dat is niet noodzakelijk. Wij nodigen vrouwelijke kandidaten van harte uit om te reageren.

Als lid van de raad van toezicht houd je integraal toezicht op de taakstelling van de bestuurder. Daarvoor is rolbewustzijn van belang. Je hebt voldoende rolbesef en weet je te bewegen tussen afstandelijkheid en betrokkenheid. Naast beoordelen en controleren, adviseer je met betrekking tot ontwikkelingen binnen de stichting en stimuleer je de bestuurder. In discussies ben je een scherpe sparringpartner. Hiervoor is het nodig om snel (globale) informatie te kunnen verwerken en een nieuwsgierige en onderzoekende houding te hebben. Mentale onafhankelijkheid en kritisch zijn op eigen functioneren zijn voor jou vanzelfsprekend. Je kijkt door informatie heen en ziet wat er tussen mensen gebeurt. Je hebt een brede interesse en volgt de ontwikkelingen in het onderwijs, de (onderwijs)politiek en maatschappij. Daarbij ben je besluitvaardig. Je hebt voldoende tijd voor deze nevenfunctie en bent onafhankelijk. Je mag daarom geen enkel persoonlijk en/of zakelijk belang hebben bij Stichting Prisma. Bijvoorbeeld werknemers van de stichting, personen die een functie uitoefenen bij een organisatie voor primair onderwijs in de regio, waarmee onverenigbare belangen zouden kunnen bestaan en bestuurders in het primair onderwijs worden uitgesloten. (Klein)kinderen op een Prisma-school zijn geen bezwaar.

Wie zijn wij?

Stichting Prisma is een onderwijsorganisatie voor protestants-christelijk en oecumenisch primair onderwijs in Almere. De stichting bestaat uit negentien scholen met verschillende onderwijsconcepten, waaronder een school voor speciaal basisonderwijs. Ongeveer 530 medewerkers verzorgen onderwijs aan bijna 5.300 leerlingen. De stichting kent een raad van toezicht en een eenhoofdig college van bestuur en kenmerkt zich door de open en verbindende cultuur.

De leden van de raad van toezicht hebben als belangrijkste drijfveer om zich te verbinden aan Stichting Prisma om via hun rolinvulling van betekenis te kunnen zijn voor de kinderen. Vanuit het samen bijdragen aan een organisatie die kwalitatief goed onderwijs biedt op de Prismascholen en aandacht heeft voor de gehele ontwikkeling van het kind, voor samenleven en samenwerken. De raad van toezicht bestaat uit zes leden. Onder de leden waarmee je gaat samenwerken is veel ervaring aanwezig. Bij de samenstelling van de raad letten we erop dat de diverse taken en bevoegdheden, zoals vastgelegd in het reglement en de statuten, goed kunnen worden uitgeoefend en dat de deskundigheidsgebieden identiteit, onderwijs en jeugdzorg, financiën, HRM en juridische kennis vertegenwoordigd zijn. Ook streven we naar een diversiteit die recht doet aan de pluriformiteit in de samenleving.

Het lid raad van toezicht met financiële achtergrond wordt voorzitter van de auditcommissie. Er is nog een positie in de identiteitscommissie vacant, die wellicht voor de andere nieuwe toezichthouder interessant kan zijn. 

Praktische informatie en procedure

Voor deze nevenfunctie is een remuneratieregeling en is een passende jaarlijkse vergoeding beschikbaar. We gaan ervan uit dat je voldoende tijd beschikbaar kunt maken voor de werkzaamheden binnen de raad van toezicht.

Meer informatie

Voor meer informatie zie de profielschets op de website van B&T of neem telefonisch contact op met Angela Giezen, begeleidend adviseur, via 06 - 38 07 06 65. De eerste gespreksronde met twee leden van de raad van toezicht is gepland op donderdag 30 november in de ochtend en de tweede gespreksronde op vrijdag 8 december in de middag. Hierbij sluiten ook de voorzitter college van bestuur en een lid van de GMR aan.

We ontvangen je brief en curriculum vitae graag uiterlijk vrijdag 24 november via ons digitale sollicitatieformulier. 

Vacaturekenmerken
Functie Lid raad van toezicht
Per wanneer Per 1 januari 2024

Interesse in deze vacature?

Heb jij interesse in deze vacature? Neem dan direct contact op met de school of solliciteer online.

Neem nu contact op Solliciteer online
Vacaturekenmerken
Functie Lid raad van toezicht
Per wanneer Per 1 januari 2024
Vragen over deze vacature?

Bij vragen kun je contact opnemen met Angela Giezen (B&T) via:

06 - 38 07 06 65