HomeDit is Prisma

Prisma in cijfers

Scholen
Leerlingen
Collega's

Samen groeien door actief van en met elkaar te leren.

Kwalitatief goed onderwijs

Kwalitatief goed onderwijs staat op alle Prismascholen hoog in het vaandel. De scholen geven hieraan een gevarieerde onderwijskundige invulling. Dit betekent dat op iedere school diversiteit uitgangspunt is van het handelen. De inzet van handelingsgericht werken' op weg naar betere kansen en resultaten' geeft deze visie kleur en betekenis.

De gehele ontwikkeling van het kind staat centraal

Ons onderwijs is dienstbaar aan de gehele ontwikkeling van het kind. Er is aandacht voor de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling, voor samenleven en samenwerken. Kinderen leren zoveel mogelijk in een betekenisvolle en uitdagende context. De school is een belangrijke plek waar je samen met anderen leert.

We staan midden in de maatschappij

De Prismascholen staan midden in de maatschappij en zijn niet los te denken van de omgeving. De scholen betrekken zij ouders actief bij de ontwikkeling van hun kinderen en bij de school. Daarnaast werken de scholen nauw samen met verschillende partners die voor- en naschoolse opvang verzorgen en voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften met stichting Passend Onderwijs Almere.

Samen-leven en samen-leren

Het belang dat wij als stichting hechten aan het samen-leven en samen-leren van mensen en de insteek op de gehele ontwikkeling van kinderen komt mede tot uiting in het onderwijzen en ervaringen laten opdoen op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed. Kinderen leren met respect om te gaan met elkaar en met hun omgeving en bovenal: zij mogen ontdekken en zich verwonderen.

Actieve bijdrage aan een groene en gezonde omgeving

Wij willen actief bijdragen aan een groene en gezonde leefomgeving voor onze kinderen. Een leefomgeving waar wij met elkaar eigenaar en verantwoordelijk voor zijn, ons vrij mogen bewegen en waarin we mogen genieten van al het moois dat de mensen, de stad en de natuur ons te bieden hebben. Onze partners Gemeente Almere, Stad en Natuur en Collage zijn hierin onmisbare schakels.

De Prismascholen zijn erop gericht dat alle kinderen voldoende zelfkennis en zelfwaardering opdoen om optimaal te kunnen functioneren in een maatschappij die voortdurend verandert. Begrippen als respect, verbinden, beleven, samenleven, solidariteit en gerechtigheid, maar ook kritisch beschouwen staan centraal. Het gaat om het samen-leven en samen-leren van mensen. In de omgang met elkaar en in de vormgeving van het onderwijsproces streeft Prisma ernaar kinderen iets te laten ervaren van de christelijke traditie die in essentie de boodschap heeft: "Heb elkaar lief". Deze traditie geeft vertrouwen, verantwoordelijkheid en inspiratie in het alledaagse leven en voedt het denken over waarden en normen. Een belangrijke opdracht voor volwassene en kind is: leer jezelf kennen!

Video bekijken

Onze scholen: oprichtingsjaar en aantal leerlingen

Dit is Prisma

Samen groeien

Samen groeien

Bij Prisma groeien we samen. We leren van en met elkaar. De prettige 'Prismacultuur' zorgt ervoor dat we snel in verbinding komen met elkaar en kennis kunnen delen. Hoe fijn is dat?

Hart voor het onderwijs

Hart voor het onderwijs

We hebben allemaal hart voor het onderwijs en vinden het belangrijk dat ieder kind gezien wordt. De mooie bijdrage die je levert aan de ontwikkeling van het kind maakt het werken in het basisonderwijs heel waardevol!

Identiteit: respect en aandacht voor elkaar staat voorop!

Identiteit: respect en aandacht voor elkaar staat voorop!

Aandacht en respect hebben voor elkaar is bij ons van essentieel belang. Alleen zo voel je je thuis en word je ook echt gezien. Onze identiteit draagt hieraan bij.

Plezier hebben met elkaar

Plezier hebben met elkaar

We hebben onze eigen PrismAction met leuke activiteiten voor iedereen: sportief, cultureel of creatief. Ontmoet andere collega's, lach en heb plezier met elkaar. Ook buiten werktijd.

Diversiteit

Diversiteit

Wij omarmen diversiteit. Want niemand is hetzelfde toch? Dat geldt ook voor onze scholen, ieder heeft een eigen en unieke karakter en onderwijsconcept. Wist je dat wij de eerste ecologische basisschool van Nederland zijn gestart?

Jezelf ontwikkelen

Jezelf ontwikkelen

Dat kan binnen onze PrimAcademie: kies je cursus/ opleiding uit die bij jou past. Ook hebben we elke drie jaar een Prisma studiedag waar al onze scholen aan deelnemen en je samen interessante workshops en lezingen kunt volgen. Onder het genot van een lekker hapje en drankje uiteraard!

Prisma zoekt ambitieuze collega's die graag met mensen werken

Bekijk onze vacatures