Home > Solliciteren > CAO

CAO Primair Onderwijs

De primaire arbeidsvoorwaarden voor het personeel werkzaam in het onderwijs (zoals salaris, eindejaarsuitkering en compensatie voor de ziektekosten) zijn vastgelegd in de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de sector onderwijs PO/VO 2018-2019.

Deze CAO wordt afgesloten tussen het ministerie van OC&W en de vakbonden. Op basis van de CAO sector onderwijs wordt een aparte CAO PO (primair onderwijs) afgesloten. Hierin worden afspraken vastgelegd over de secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals arbeidsduur, verlof, scholing en ontwikkeling.